Välkommen till Malmöpiraternas årsmöte!

Piratpartiet Malmö bjuder in till årsmöte på söndag.

Söndag 28 april, klockan 16:00.
Mötet hålls i caféet på Malmö stadsbibliotek.

Vi kommer välja ny styrelse och besluta om verksamhet för det kommande året, så vill du engagera dig lokalt är detta rätt tillfälle att dyka upp. Mer information och dagordning med underlag kommer att skickas ut i veckan som kommer.

Tveka inte att maila mig om det är något du undrar över!

Vänligen,

Mattias Bjärnemalm
Ordförande Piratpartiet Malmö
mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>