Styrelsemöte 30/04-2014

Du har väl inte missat att vi onsdag håller styrelsemöte för Piratpartiet Malmö?
Var: Lundavägen 12
När: 30/04-14 17:30
Kontakt: Evelyn Angelica Jepsen 0722475534
Observera den ändrade tiden, detta är för att ni ska kunna komma till era firanden.

Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Val av mötefunktionärer
– Mötesordförande
– Mötessekreterare
– Justerare
– Rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Valvaka

7. Valstuga

8. Tillsättning av möteskallare

9. Övriga Frågor

10. Mötets avslutande

Regards
Evelyn Angelica Jepsen
Chairwoman Piratpartiet Malmö

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>