Demonstration mot datalagringen nu på fredag!

Inlägget är uppdaterat med ny plats

Den åttonde april i år ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet.
Motiveringen var att “direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsas till vad som är strängt nödvändigt”. Trots att datalagringsdirektivet har funnits bryta mot EUs stadga om mänskliga rättigheter har den svenska regeringen inte rivit upp den svenska implementeringen av direktivet.

Med anledning av regeringens passivitet i frågan anordnar därför Piratpartiet Malmö en demonstration mot lagen om datalagring nu på fredag kl 17:00 på Gustav Adolfs torg i Malmö under parollen “Riv upp lagen om datalagring”.

Läs mer om datalagringen i partiets pressmeddelande.

Kommentarer

Yuliana skrev

Ja visst var det he4rligt att le4sa Lars Gustafsson i Expr!!! En liberal som inte koartmperrus av att sitta i maktens korridorer, utan som fortse4tter att granska tillvaron med liberala glasf6gon!Och se5 sme5e5e5e5e5 en del hf6gt placerade politiker e4r…Och se5 skf6nt att se att Erik Josefsson (v) e4nnu en ggn skriver ihop sig med Camilla Lindberg (fp) om datalagringsdirektivet, liksom att Erik och Olle Schmidt hyllar varandras insatser i EU. Det e4r se5 he4rligt ne4r folk kan ff6renas i kampen ff6r demokratin, oavsett deras partitillhf6righeter!

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>