Styrelsemöte 16/04-14

Du har väl inte missat att vi onsdag håller styrelsemöte för Piratpartiet Malmö?
Var: Lundavägen 12
När: 16/04-14 18:00
Kontakt: Evelyn Angelica Jepsen 0722475534

Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Val av mötefunktionärer
– Mötesordförande
– Mötessekreterare
– Justerare
– Rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Inköp av aktivist material

7. Bokbord under kommande event

8. Demonstration

9. Flyersutdelning

10. Övriga Frågor

11. Mötets avslutande

Regards
Evelyn Angelica Jepsen
Chairwoman Piratpartiet Malmö

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>